-->

എന്റെ ബ്ലോഗ്‌ എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി ?

അത്ര വലിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോടികരുതേ ഈ പവത്തോട്‌ !! സാമാന്യം വിവരകേട്‌ തലക്ക് പിടിച്ച ഒരു ചിലന്തിയാണ്‌ ഞാനും. ചിലന്തി എന്നാല്‍ വെബ്‌ അഥവാ ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌. സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വര്‍കിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തിനും മുന്‍പ്, എന്നാല്‍ അതുമായി ഞാന്‍ കണക്ട് ആകും മുന്‍പ് എന്റെ മനസ് ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ച്‌ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു.
Anuraj's First Website 

സ്വന്തമായി ഒരു വെബ്‌ പേജ് എന്ന ലക്‌ഷ്യം മാത്രമേ ശരാശരി മലയാളിക് അന്ന് സ്വപ്നം കാണാന്‍ അര്‍ഹത ഉള്ളു. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ വെബ്‌ പേജ് എന്ന ലക്‌ഷ്യം എന്നെ കുറെ സൈറ്റ് കേറി നിരങ്ങാന്‍ പടിപിച്ചു.
ഇതിനു തിരി മരുന്ന് ഇട്ട എന്റെ ക്ലാസ്സ്‌ മേറ്റ്‌ ഫവാസ് - ഫയാസ് സ്വന്തമായി ഒരു സൈറ്റ് യാഹൂ ല് ഉണ്ടാകിയിരുന്നു. പ്ലസ്‌-ടു കഴിഞ്ഞപോള്‍ എന്റെ വീടിലും ഇന്റര്‍നെറ്റ്‌ കണക്ഷന്‍ എടുത്തു. അപ്പോള്‍ തന്നെ ഞാന്‍ യാഹൂ ല് തപ്പി നോകി. പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെ വെബ്‌ സൈറ്റ് ഉണ്ടാകാം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ synthasite .com എന്ന സൈറ്റ് ല് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകി. പിന്നെ ബ്ലോഗ്സ്പോട്ട്/ബ്ലോഗ്ഗര്‍ എന്ന സിറെലും ഉണ്ടാകാം എന്ന് മനസിലായപ്പോള്‍ ഇത് ഉണ്ടാകി. ഉണ്ടാകി വച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. html അറിയാത്തവന്‍ എന്ത് ചെയ്യാന്‍ ?
പിന്നീട് കോളേജ് ജീവിതം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അറിയാന്‍ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഒരുപാട് കൂടി. ലൈബ്രറി, നെറ്റ് ലാബ്‌ കേറിയിറങ്ങി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് എഞ്ചിനീയര്‍ ആവാന്‍ പരിശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. കഥ ഇനിയും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ ഇത്രേം മതി.  introduction മാത്രേ ആയോള്ളൂ....
Read more

Set Back to Sasurie


Set back at Sasurie…..

 

The day as usually started with the siren from the clock tower as it hit ‘10’ during the early morning. I got up from my “dialer” [a bed with a digital programmed dial] which reminded me that it was my first day at my “Callial” [college].
My grand father used to always tell me that it was fun to be in “Callial” and it seems that they used to call it as a “college” at that time. I was not able to stop my anxiety to get there, which pushed me to do my routine activities by 10:30 A.M. my dad was cleaning his “shoezrappers” [a shoe with a liquid propellant that helps in flying]. When we started from the house, I continuously focusing my goggle at various angles to spot the college.
A sudden brightness struck my eye at a height of 1500 meters from the ground and it read “S.C.E.R.C” [Sasurie Callial of Engineering & Robotics Cell].
The gate of the college opened on it’s own, spelling a welcome message.
I could see a robot at the side which asked me for my details and on doing so gave me a card which would traffic my attendance on its own. I was asked by the robot to go to a lift no ‘829 f626r’ which would lead to my class room. At the lift I came to know that ‘f’ stands for ‘floor’ and ‘r’ stands for ‘room’. I was taken straight to the classes to find a Homosapien since I was one among them. To my amazement I was able to find three of them there.

We became friends in no time though my translators didn’t work nicely as we spoke different languages. We were asked together at a big hall where we given pods with recorded version of speech and college proceedings, so that we could listen to the same when we had time. We were all given laptops which had the entire syllabus for the ‘95’ day course and the name of the robots, which should take the respective subject. There were robots for taking all disciplinary actions as well. There was a well built robot with a “square tummy” which used to catch students and punish them with unusual dollars [Indian dollars] if they are not in proper dress code.

Discipline was a must and it makes “Sasurie Callial” a golden bowl among engineering students. The catering robots named “Manofeeds” compelled each one of us for our ‘menu’. They reminded us of the total shocks that they may give through “hoarated electric circuits” to which our ‘shoezrappers’ are connected. So we were in time in our “court feeders” [canteen] and we had our “nutrile” and vitamin rich fluid [2ml->4drops~to 250 ml glucose].

We were then backing to our class rooms through floorflyers. Each one of us were provided with floorflyers. Mine was Rampsy-60. When I reached my class and I was provided with a digital pen [with sound and video recorders]. My grand father Anuraj P.R [former student of SCERC[2007-2011] batch always remembered me of his olden periods at SCERC and categorized it as a discipline cell. Our afternoon session was coordinated by derolli, a pure robot [pure means grade assigned by SCR] and she was programmed to advise us and did it finely and we slept finely. She was coded by our human HOD in such a way that she doesn’t respond or recognize when we sleep. The last hoptian [in olden day-period] arrived and we were asked to go to our “ladkerroom” where we have to keep our stored “digital pens”, ipods and laptops and give our attendance to ‘HOD’ thought our personal ‘biometric instrument’ where we keep our internal or external senses an pan code. My instrument sensed it and I was freed from SCERC for 2080 November 19 and reached my home within 38 seconds.
A chapter from Rosselle Robert’s diary [grandchild of Anuraj R & Richlle Deburg].
Read more

Anuraj tweets


Read more